نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران

دیدار مدیریت شرکت با مدیران شرکت های مختلف لبنی ، شرینی ، شکلات و …. در نمایشگاه شرینی و شکلات تهران
دیدار مدیریت شرکت با مدیران شرکت های مختلف از جمله مدیرعامل و مدیر انفورماتیک صنایع غذایی شونیز در نمایشگاه برای ارائه خدمات ردیابی خودرو