مشتری جدید ما : شرکت چاشت نیک پرواز

طی جلساتی که مدیریت شرکت کوشاریزپردازه با مدیریت شرکت چاشت نیک پرواز داشتند، توافق بین طرفین برای استفاده از خدمات مدیریت ناوگان این شرکت حاصل شد. این شرکت در خصوص ارائه کیترینگ به چند ایرلاین داخلی و خدمات تشریفات،شرکت ها و مجالس با بهره گیری از کادری مجرب و حرفه ای با مواد اولیه عالی و مرغوب در حال فعالیت میباشد.